Giờ hiện tại
  Giờ Việt Nam
  Hôm nay, Ngày 21 tháng 8 năm 2017

https://scontent.fsgn2-2.fna.fbcdn.net/v/t34.0-12/20938798_281659895644745_1485760887_n.jpg?oh=faa8cc4b07028d9fa66f572846590230&oe=59992512
NHƯ HẠT LÚA GIEO VÀO LÒNG ĐẤT..
THÁNH MẪU MÔNG TRIỆU