Giờ hiện tại
  Giờ Việt Nam
  Hôm nay, Ngày 18 tháng 11 năm 2017

https://lh3.googleusercontent.com/GvGINWLKxgCyTRd06pPoRJITaJoX2yQspDrUsnxRjYSEUj6foM_OearHEtb3TW_ENK1QLO5OCJTbBp691Cu8NYaYNRe28uWpM4Jxym0_1XWmZb_l6YO6_GgYuIcc2NdAUi16IpRDL0TG3dgH4rSHPwTz9wsqjM30LB93b04kTc4B0OuJXevhTtodRMbDLUtc4HkjhNRgNrBM-57XHfOgu86-HobGeLj_Qjmos0Z6Z2mdGx1lOoyh8MW_qwBBgOILK-xLPRvdeplvNS1-AZu5J4tD-p1sUZDd7OpeZZcRvNHCknmggeBTVYssNX3-fRSPkKrSRJsCOHc38b9X_sXSQT1kxXxghnaAXYzcjtV6qMQDP33V4R-fcTFrN1HgMkMyTadm1LiImP55vYRv8J4kc7WMrmjTMY6u24vCg5Qt5ijAkQNwGfKZqdb9lpDlHWdOiIRyTnGPBum9F4qTyqqG5lwzw4vtIoYdMMjYAjX4El1bomZbUvsEdR0pUf4n5qHk5MfnIN83fd39INKIIZwV8niYo97Py258tizPPPNCIzaFbwDOwQkl22aLFw3GZK2p_8Q9wgOWSRpcLOK-eBImVM3tFE2_TRkakHk1Gm8eQrY=w438-h628-no

Xem album hình ảnh Đại hội La Vang lần thứ 31

Bài giảng Thánh Lễ Khai Mạc Đại Hội Hành Hương Đức Mẹ La Vang_2017
Thánh Lễ Tạ Ơn - Ngày Truyền Thống Legio Mariæ VN lần thứ 69 (1948 - 12/8 - 2017)
Bài giảng Thánh Lễ Tạ Ơn - Ngày Truyền Thống Legio Mariæ VN lần thứ 69
NHƯ HẠT LÚA GIEO VÀO LÒNG ĐẤT..
 
SỐNG ĐỨC TIN CÔNG GIÁO – KHÓ HAY DỄ?