Giờ hiện tại
  Giờ Việt Nam

  Hôm nay, Ngày 23 tháng 6 năm 2017

 Xem Video
Bài giảng Thánh Lễ Tạ ơn mừng 68 năm Legio Mariae VN (21/08/2016 06:41 AM)

Cha Giuse Phạm An Ninh, Linh Giám HĐ. Curia Gia Định II
 Trở về
Xem các Video khác:
ÁO LỤA HÀ ĐÔNG (12/06/2017 02:24 AM)
Sống Đạo - Số 1: Mùa Chay (11/05/2017 08:08 AM)