Giờ hiện tại
  Giờ Việt Nam

  Hôm nay, Ngày 22 tháng 10 năm 2017

 Tin Giáo Hội Hoàn Vũ & Việt Nam
(16/03/2017 03:18 AM)
Chia sẻ tin:
ĐỨC TÂN GIÁM QUẢN TÔNG TÒA GP. PHAN THIẾT

Ngày 14 tháng 3 năm 2017, Bộ Phúc âm Hóa Các Dân Tộc đã ban hành sắc lệnh bổ nhiệm Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, Giám mục Giáo phận Bà Rịa làm Giám quản Tông Tòa Giáo phận Phan Thiết.
http://www.giaophanbaria.org/wp-content/uploads/2014/11/LOGO-DUC-CHA.jpg http://conggiao.info/pic/photoalbum/photos/634902044655460000.jpg
Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm sinh ngày 9.1.1942 tại Phước Lễ, Bà Rịa, trong một gia đình Công giáo. Từ năm 1953, ngài vào học tại Tiểu Chủng viện rồi Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, thụ phong linh mục ngày 1.5.1969 tại nhà thờ Phước Lễ (Bà Rịa), lúc đó thuộc giáo phận Xuân Lộc, và được bổ nhiệm làm linh mục phó xứ Biên Hòa. Năm 1970, Đức cha được gởi đi du học tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana của Bộ Truyền giáo và tốt nghiệp với học vị tiến sĩ Giáo luật năm 1974. 

Sau khi trở về Việt Nam, Đức Giám mục Đaminh Nguyễn Văn Lãng (+) đã chọn ngài làm Thư ký kiêm chính xứ Thánh Mẫu (nay là giáo xứ Xuân Khánh), cạnh Tòa Giám mục, đồng thời giữ thêm các chức vụ Chánh án Tòa án Hôn Phối, Quản lý giáo phận. Đức cha cũng là giáo sư môn Giáo luật tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn.

Ngày 6.3.1992, ngài được Đức Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc và chọn khẩu hiệu: “Mitis et humilis corde - Hiền lành và Khiêm nhường”. Lễ tấn phong diễn ra ngày 7.5.1992 tại khuôn viên Tiểu Chủng viện Thánh Phaolô do Đức Giám mục Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật (+) chủ sự. Khi giáo phận Bà Rịa được thành lập ngày 22.11.2005, ngài được bổ nhiệm làm Giám mục tiên khởi giáo phận này cho tới nay.

Theo Niên giám 2016 của Giáo hội Công giáo Việt Nam, giáo phận Phan Thiết trải dài trên dưới 200km, dọc theo quốc lộ 1A, thuộc tỉnh Bình Thuận, với 93 giáo xứ, 5 giáo hạt, 179.303 giáo dân, 142 linh mục triều, 30 linh mục dòng, 208 nam tu sĩ và 644 nữ tu. Từ khi thành lập đến nay, Giáo phận được coi sóc bởi các vị chủ chăn: Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa (1975); Đức cha Nicolas Huỳnh Văn Nghi, Giám quản Tông tòa 1975-1979, Giám mục Chính tòa 1979-2005; Đức cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, Giám mục Phó 2001-2005, Giám mục Chính tòa 2005-2009; Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám mục Chính tòa 2009-2017.

BBT
 Trở về
Các bài viết khác: