Giờ hiện tại
  Giờ Việt Nam

  Hôm nay, Ngày 18 tháng 11 năm 2017

 Sống đạo: Thơ
(18/10/2017 19:46 PM)
Chia sẻ tin:
THUẾ TÌNH
[CN XXIX TN-A – Mt 22:15-21; Mc 12:13-17; Lc 20:20-26]Cuộc đời nào có chi đâu
Sinh ra tay trắng, sớm chiều trắng tay
Rõ ràng mình vẫn giữ đây
Ngày mai nó thuộc về ai khác rồi
Có bao nhiêu loại thuế đời
Trả hết kiếp người, tay lại trắng tay
Nào là thuế nộp hôm nay
Thuế đời quá khứ, thuế mai lại chờ
Cuộc đời lắm nỗi âu lo
Lo cho phần xác, lo cho phần hồn
Thuế đời là thuế phải làm
Thuế tâm linh mới là cần thiết hơn
Thuế đời có thể trả xong
Thuế tâm linh phải thật lòng tính ngay
Nếu không thanh toán đời này
Thiên Đàng vĩnh cửu ngày mai khó vào
Của đời này phải trả mau
Của Thiên Chúa phải biết điều trả ngay
Đó là mến Chúa đắm say
Và yêu người chẳng trừ ai suốt đời.


Trầm Thiên Thu

 Trở về
Các bài viết khác:
Tá Điền - Chuỗi Mân Côi (07/10 04:11:10 AM)
LÀM VƯỜN NHO (22/09 16:00:02 PM)
GỌI CHÚA (13/06 19:40:16 PM)
DẤU THÁNH GIÁ (10/06 22:10:59 PM)
TÌNH NHỎ KHÓ QUÊN (01/09 21:32:50 PM)
CHÚA MÔI SINH (30/08 02:53:00 AM)
THIÊN SỨ VĨ ĐẠI (25/08 04:46:54 AM)